2005. Kazimierz Tryptyk Rzymski

IMG_5999

LETNIE WIECZORY MUZYCZNE

W KAZIMIERZU NAD WISŁĄ

KOŚCIÓŁ FARNY

27 sierpień 2005 r., godz. 19.30

JAN PAWEŁ II
TRYPTYK RZYMSKI
MEDYTACJE

KRZYSZTOF KOLBERGER RECYTACJA

GEORGIJ AGRATINA FLETNIA PANA

ROBERT GRUDZIEŃ ORGANY

W ROCZNICE SIERPNIA `80


Wróć