2005.05.10 Krynica Górska

IMG_5999

www.malopolska.uw.gov.pl/mci/mci_index_kal.asp?id=234

 

2005-05-10 Konferencja – Turystyka, rekreacja i współpraca transgraniczna

 

W Krynicy, w ramach cyklu imprez związanych z obchodami pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej pn.„Pierwszy rok Małopolski w Unii Europejskiej”, Wojewoda Małopolski organizuje konferencję pt.: „Turystyka, rekreacja i współpraca transgraniczna”. Celem konferencji jest omówienie stanu sektora turystyki w Małopolsce oraz przedstawienie możliwości finansowania inwestycji w sektorze turystycznym z funduszy strukturalnych. Zaproszeni goście dokonają podsumowania polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej oraz przedstawią możliwości finansowania współpracy transgranicznej w ramach programu INTERREG. Ponadto zaprezentowane zostaną strategie rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 6 gmin małopolskich – „Perły Doliny Popradu”.
kontakt:

www-ext/mci/malopolska_w_unii_europejskiej.html

 

Krynickie Spotkania z Kultura Chrzescijanska
Europa Ojczyzn – Krynica Gorska 19.06. – 26.06.2005 r.
www.wnmpkrynica.republika.pl/index.htm

 

 

„Turystyka, rekreacja i współpraca transgraniczna”-Krynica , 10.05.2005r

 

 

Robert Grudzień

Dyrektor Artystyczny

KRYNICKICH SPOTKAŃ Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

 

Szanowni Państwo!

 

Temat jaki chciałem podjąć w dniu dzisiejszej Konferencji brzmi : KULTURA POLSKA

 

W UNII EUROPEJSKIEJ. To bardzo szeroki obszar, bo przecież możemy tu promować różne formy kultury od malarstwa, przez rzeźbę i fotografikę. Można i należy także mówić i także promować nasz film i naszych wspaniałych aktorów filmowych i przecież również reżyserów, znanych nie tylko w kraju ale także w Europie . To samo zadanie można możemy sobie postawić w odniesieniu do muzyków, kompozytorów, dyrygentów. Gdy zaś rozważać będziemy sprawy repertuarowe, wówczas ważne tu będą kryteria jeszcze inne.

 

W przypadku muzyki, rozważać trzeba adresatów odbiorców dla których jest przygotowywany program. Możemy przygotować program muzyki poważnej. Przy klasyce coraz częściej rozważamy nie tylko to, aby była o­na prezentowana w salach koncertowych, preferowane są inne obiekty, np. o charakterze historycznym (kościoły , dworki) .

 

Dalej popularne są programy artystyczne związane z folklorem regionalnym np. Mazowsza, Śląska czy Wielkopolski. Ale też można, a nawet należy pamiętać o muzyce regionów przygranicza. I takie programy potrafią integrować swoich odbiorców zwłaszcza, że teraz inaczej korzystamy z granicy.

 

Państwa niż choćby rok temu. Sądzę , że większość tu obecnych podzieli ze mną pogląd ,że tu w Krynicy ubiegłoroczny dwu dniowy Krynicki Festyn Kultur Europejskich należał w tym środowisku regionu Małopolski do udanych imprez integracyjnych.

 

Trzeba powiedzieć ,że kultura zawsze integrowała i będzie integrować społeczeństwa . Kultura jest pewnego rodzaju spoiwem , które łączy pokolenia , ludzi o różnym poziomie intelektualnym, bez względu naswoją tożsamość narodową i religię.

 

W każdym jednak wypadku należy brać pod uwagę profesjonalizm wykonawców prezentowany repertuar, i do kogo jest to adresowane. Jest to niezmiernie ważne gdy to co robimy , to co chcemy pokazać naszemu odbiorcy musi stanowić specjalnie przygotowaną ofertę. Program jest więc propozycją dla odbiorcy, a nie tylko prezentacją wykonawców. Dobrze skonstruowany np. koncert powinien także uczyć, być atrakcją przyciągającą widza, słuchacza lokalnego. Inna oferta i przecież także inni wykonawcy są potrzebni gdy przygotowywany program ma zainteresować widza czy słuchacza, który nie mieszka np. w Krynicy, a powiedzmy zamierza przyjechać z Warszawy, Szczecina, Katowic , Lublina, czy nawet z Krakowa .

 

Ja i moi koledzy ze mną współpracujący, rok temu stanęliśmy przed pytaniem, jaki program przygotować aby pokazać się w Europie z tym co dla mieszkańców nowej integrującej się Europy powinno być atrakcją. Tak więc nadszedł czas na zmiany. Dla nas, wszystkich artystów, menadżerów, ludzi pracujących w kulturze – pojawiło się wielkie wyzwanie. To także pewnego rodzaju doping ale i z całą pewnością weryfikacja. To zdany egzamin przed publicznością. Bo przecież miarą tej oceny przygotowanego programu artystycznego są nie tylko zorganizowane koncerty, premiery, wernisaże. My artyści wiemy doskonale, iż sukcesem ale i marzeniem każdego z nas jest zgromadzona publiczność, aplauz oraz frekwencja na widowni. To także sukces organizacyjny tych, którzy potrafią w sposób konkretny i konsekwentny współpracować z wykonawcami na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Kończy się już czas braku jakości tego co robimy. Przecież najpiękniejszym efektem artysty jest jeśli, publiczność domaga się, aby prezentowany program przyjął się na tyle, że warto go powtarzać. Tak wiec poziom przygotowania imprezy w całości winien gwarantować powodzenie przedsięwzięcia.

 

Gdy otrzymałem propozycję współpracy od autorów Krynickich Spotkań z Kulturą Chrześcijańską wówczas od samego początku rozpoczęły się prace nie tylko nad zaangażowaniem artystów wysokiej klasy , ale także nad doborem repertuaru , tak aby w całości to wielkie wydarzenie artystyczne w Krynicy wpisało się na stałe w tym mieście. To miasto, tak naprawdę zasługuje na to aby w niedalekiej przyszłości, stać się nie tylko nadal znanym kurortem, ale być również popularnym w Europie miastem festiwalowym. To miasto i sąsiednie miejscowości uzdrowiskowo-letniskowe muszą przejść swego rodzaju renesans. Są w Krynicy doskonałe warunki aby przez cały np. sezon letni organizować festiwale na bardzo wysokim poziomie artystycznym, tak aby o­ne były adresowane do mieszkańców tej ziemi, ale nade wszystko dla gości z naszego kraju. To miasto jest przygotowane do gościny wg. staropolskiego zwyczaju dla mieszkańców państw należących do Unii Europejskiej. Cieszy nas i wręcz determinuje do coraz lepiej spełnianych usług, gdy odwiedzają nas goście ze wschodu oraz innych kontynentów.

 

Apatia wśród wielu Polaków jaka powstała w związku z tym, że Polska wchodzi w skład państw należących do Unii Europejskiej – powiedzmy sobie szczerze, była złym doradcą. Optymizm to niemal rzadkość ,w naszej świadomości. Raczej dominował sceptycyzm w wielu środowiskach , bierność i wyczekiwanie.

 

Ostatnie uroczystości pokazały niebywały zryw, a związane z śmiercią naszego Ojca Świętego Jana Pawła II-go dały wiele refleksji dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, kolor skóry i religię. Tysiące, setki tysięcy ludzi uczestniczyło w każdym spotkaniu kiedy pojawił się w przeszłości Jan Paweł II. Tu nikt nie dyskutował o małej frekwencji. Przeciwnie , coraz więcej było tych , którzy chcieli uczestniczyć w pielgrzymce Ojca Świętego. To wydarzenie, te wydarzenia miały charakter religijny, ale też bardzo integrujący. Nadszedł czas na refleksje i oczekiwania: jak będzie przebiegał pontyfikat Papieża Benedykta XVI. Jaka będzie Polska za rok , dwa. Społeczeństwo Polskie ma wiele jeszcze innych pytań , refleksji , oczekiwań .Ale z całą pewnością potrafi się integrować wokół takich wartości , które dają szanse na przyszłość.

 

W mojej świadomości pozostał na stałe wpisany jeden z wątków , powtarzany w ostatnim czasie w mediach , kiedy wracamy myślami do naszego Papieża –Polaka :” wierzył , że kultura , a nie polityka ma wpływ na wychowanie człowieka”. Ten cytat winien stać się nie tylko dla artystów naczelną zasadą , która bardzo pomaga w integrowaniu społeczeństwa , a teraz społeczności Europy Ojczyzn. Te, inne refleksje winny dać impuls dla wszelkich inicjatyw dla Polaków aby wykorzystać wszelkie pokłady twórczości kultury polskiej i przedsiębiorczości. Wszelkie tego typu inicjatywy winny się wzajemnie przenikać i stawiać się na wysokim poziomie. To ze wszech miar należy zawsze i wszędzie pielęgnować.

Sceptycy będą preferować poglądy, że co innego spotkania religijne, a co innego świeckie. To fakt.

Ale oba te spotkania- zbliżenia mają wiele wspólnych wątków.

Wszyscy Państwo pewnie pamiętacie choćby na podstawie dokumentów historycznych jaką niebywałą popularnością cieszył się przed laty, tu w Krynicy Jan Kiepura kiedy właśnie w tymwłaśnie mieście rokującym możliwości rozwojowe śpiewał np.” Brunetki Blondynki… „ Tak . To miasto umiłował sobie Jan Kiepura . W tym mieście od szeregu lat zaistniał Festiwal Jana Kiepury prowadzony z wielką pasją przez Pana Bogusława Kaczyńskiego. Z roku na rok na ten Festiwal przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Krynica i ten Festiwal ma coś w sobie takiego ,że po prostu przyciąga widzów aby uczestniczyć, przeżyć wiele wspaniałych i niezapomnianych emocji-wrażeń artystycznych. Ten Festiwal ma szanse powodzenia w Krynicy także w tym czasie kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś jest to już Europejski Festiwal, jego ranga znacznie wzrosła z uwagi na poziom artystyczny całego zespołu wykonawców.

 

Przykładów tego typu można wiele przytoczyć włączając w to i sławne nazwiska i bardzo kulturotwórcze wydarzenia jakie przecież pamiętamy.

 

Europejski Festiwal Jana Kiepury i każde inne tego typu wydarzenie w tym mieście, które jest adresowane do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, właśnie tu w Krynicy, perle uzdrowisk Polskich ma szanse powodzenia teraz i w najbliższych latach. Ale też prawdą jest, ito że potrzeba tu nie tylko wspaniałych programów festiwalowych, środków pozwalających na ich wdrożenia, potrzeba tu nieustannie nowych inwestycji, które zapewnią europejski standard nie tylko Krynicy , ale także innych sąsiednich aglomeracji, także po stronie Słowackiej.

 

Zrealizowanie tak ambitnego wspólnego projektu stworzy korzyści nie tylko przecież dla samej Krynicy. Jest to zadanie kompleksowe, które mimo sporego zaangażowania ze strony władz samorządowych szczebla terenowego, a nawet wojewódzkiego ,nie potrafimy zrealizować samodzielnie nawet przez 10 lat.

 

Korzystając z tego faktu, iż mogę zabrać głos na temat Kultury Polskiej w Unii Europejskiej chciałbym Państwa zapewnić, iż Polska może i ma doskonała ofertę dla wszystkich. Wspomnę tylko że mamy wspaniałych kompozytorów polskich mieszkających w kraju i za granicą. Mamy wielu wirtuozów Polaków , którzy grają muzykę klasyczną autorów polskich , niemieckich , rosyjskich i nie tylko. Mamy wspaniałych malarzy , którzy mieszkają w Polsce albo czując się nadal Polakami tworzą gdzieś daleko w Europie. To ambasadorzy kultury Polskiej. Pragnę zapewnić Państwa, iż tak naprawdę mamy co pokazać dla naszych gości, którzy tu powinni przyjeżdżać chętniej i częściej jak do tej pory. Tu w Krynicy Zdroju oprócz tego z czego słynie Krynica w Europie nasi goście muszą mieć jeszcze coś więcej. Standard uzdrowiskowo wypoczynkowy to już za mało na dzień dzisiejszy. Tak , my posiadamy bardzo głębokie pokłady kultury polskiej i tym powinniśmy się nie tylko szczycić, ale i dbać o jej stałą i profesjonalną prezentację. Do tego jest wówczas potrzeba także wzbogaconej oferty Biur Turystycznych również promujących imprezy kulturalne w tym środowisku.

 

Kultura Polska to doskonały produkt , ma swoje korzenie w kulturze chrześcijańskiej najstarszej przecież w Europie. Warto więc tworzyć oferty, które doskonale korespondują z klimatem tego miasta. Można tu w Krynicy, prezentować talenty naszych sąsiadów z Słowacji , Węgier, Niemiec i Ukrainy.

 

Dzisiejsza Konferencja i jej bardzo bogaty program została zorganizowana celowo, aby z jednej strony uczcić fakt, iż mija już rok jak Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, Z drugiej strony, dzisiejsza Konferencja o tej randze jest swego rodzaju inauguracją Festiwalu ,którego Program jest w materiałach dzisiejszego spotkania. Mam też taką nadzieję, że to twórcze w założeniach spotkanie , którego pomysł zrodził się kilka tygodni temu u Pana Wojewody Jerzego Adamika, da oczekiwane owoce . Bowiem dziś to jest już za mało, aby spotykać się i zaliczać jedno czy drugie Seminarium, bez określonych efektów edukacyjno- motywacyjnych .Omawiane tu bardzo interesujące zagadnienia prezentowane przez moich przedmówców winniśmy uznać za ważne refleksje pojawiające się w poszczególnych blokach tematycznych.

 

Pozwólcie zatem Państwo, iż w imieniu Biura Festiwalowego KRYNICKICH SPOTKAŃ, którego celem jest łączenie wątków religijnych oraz świeckich w jedną całość, pozwolę sobie przedłożyć w tym miejscu kilka wniosków o charakterze strategicznym do wykonania już w najbliższym czasie.

 

 

1.Wszyscy tu obecni winniśmy popierać inicjatywę stworzenia wszelkich podstaw aby kurort Krynica-Zdrój identyfikowana była jako Krynica Europy.

 

2.Potwierdzając fakt, iż Krynica- Zdrój posiada wiele walorów rekreacyjnych, uzdrowiskowych oraz posiadaną już infrastrukturę ,a także tradycje kulturowe, jest miastem , które ma szanse stać się Europejskim Centrum Festiwalowym dla Polski, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy w pierwszym etapie. Docelowo dla wszystkich mieszkańców nowej Europy.

 

3.Wszystkie wydarzenia artystyczne, w randze festiwalu, począwszy od czerwcowych spotkań winny być na trwale dokumentowane w formie fonograficznej i multimedialnej.

 

4.W celu realizacji tego wielkiego epokowego zadania ,w tej części Europy, jest potrzeba podejmowania szeregu inicjatyw ,nie tylko przez struktury samorządowe i organizacje pożytku publicznego, ale także przez podmioty gospodarcze. Jest zatem koniecznym stworzenia zespołu ekspertów celem opracowania wspólnego wniosku gwarantującego uzyskanie środków strukturalnych z Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.

 

Szanowni Państwo !

Kończąc moje wystąpienie jeszcze raz powtórzę : „ przyszedł czas na zmiany ”. Wszyscy jesteśmy skazani na sukces potrzebny przecież nam Polakom , ale także wszystkim państwom skupionym

w układzie Wyszechradzkim. Tylko i wyłącznie optymizm i twórcza inicjatywa jest tym co pomoże w uzyskaniu naszego – wspólnego sukcesu. Taką bowiem postawę prezentowali autorzy tego pięknego

przedsięwzięcia festiwalowego i dlatego ja – zdecydowałem się na współpracę.

 

Krynica – Zdrój ,10.05.2005r Robert Grudzień

Dziennik Polski /ed. nowosądecka/ – 13.05.2005

KRYNICA EUROPY.

 

Zapewniam, że mamy co pokazać naszym gościom i kuracjuszom – twierdzi szef artystyczny Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Robert Grudzień.

 

KRYNICA-ZDRÓJ. Robert Grudzień, szef artystyczny przygotowywanych na czerwiec imprez w ramach pierwszego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, zaapelował do uczestników konferencji „Turystyka, rekreacja i współpraca transgraniczna”, by działali na rzecz Krynicy-Zdroju jako Europejskiego Centrum Festiwalowego. Znany muzyk wystąpił na forum oceniającym skutki wejścia do Unii Europejskiej Polski i Słowacji.

 

W konferencji zorganizowanej w Krynicy pod patronatem wojewody małopolskiego wzięli udział przedstawiciele organizacji turystycznych oraz gospodarze przygranicznych miast i gmin. Swoimi pozytywnymi opiniami na temat ożywienia kontaktów polsko-słowackich w ciągu ostatniego roku podzieliła się Janka Burianova, konsul generalny Słowacji w Polsce. Na konferencję zaproszono także sztab organizacyjny planowanej z dużym rozmachem na połowę czerwca imprezy, w której udział zapowiedziało szereg renomowanych artystów. Ma to być próba nominowania uzdrowiska do rangi Krynicy Europy.

 

- Można tu prezentować talenty naszych sąsiadów ze Słowacji, Węgier, Niemiec i Ukrainy – mówi Robert Grudzień, znany muzyk organowy, który podjął się między innymi przygotowania artystycznego czerwcowej imprezy.

 

Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską mają być drugim – po festiwalu kiepurowskim – wydarzeniem sezonu w uzdrowisku pod Górą Parkową. Dyrektor organizacyjny spotkań Jerzy Ptaszyński zapowiada przyjazd Wiesława Ochmana, Teresy Żylis-Gary, czy Krzysztofa Kolbergera z „Tryptykiem rzymskim”. Poza tym w planie jest wiele rozpisanych na cały tydzień imprez towarzyszących, konkursów, przeglądów twórczości artystycznych i zawodów sportowych o międzynarodowym charakterze.

 

Patronat nad Tygodniem Europejskim objęli m. in. ordynariusz tarnowski biskup Wiktor Skworc, wojewoda Jerzy Adamik i marszałek Janusz Sepioł. /WCH/

 


Wróć