Terminarz. 2020.Rok Świętego Jana Pawła II. 100 rocznica urodzin Papieża Polaka. 1920-2020. Robert Grudzień projekt autorski

tryptyk_cd2

Propozycje. Koncerty, spektakle: „Dar i Tajemnica”, ‚Tryptyk Rzymski”, „Nie lękajcie się”, „Brat Naszego Boga” , Koncert Papieski…
Terminarz 2020:
07.06.2020 Lublin, kościół pw. św. Rodziny 2020. Rok Świętego Jana Pawła II. Alicja Węgorzewska – śpiew, Maciej Miecznikowski – śpiew, Bogdan Kierejsza – skrzypce, Anna Drela – scenariusz, Robert Grudzień – organy, fortepian/godz.19
14.06.2020 Stromiec, kościół pw. św. Jana 90. rocznica Urodzin Gen. Kuklińskiego / godz.12.00
18.06.2020 Radom, Klasztor Bernardynów, „Lech Kaczyński – Człowiek Solidarności”.  W dniu 70. urodzin śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego koncert / godz.18.30
28.06.2020 Radom, kościół Garnizonowy 2020. Rok Świętego Jana Pawła II.  Bohaterom Radomskiego Czerwca `76. Alicja Węgorzewska dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej zaprasza. Maciej Miecznikowski – śpiew, Bogdan Kierejsza – skrzypce, Robert Grudzień – organy, fortepian, Krzysztof Buszman – poeta
5.7.2020 Koncert Papieski. Kościół Rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela w Sadownem, plac Kościelny 1, 07-140 Sadowne / 12.00
5.7.2020 Koncert Papieski. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Bazylika Mniejsza, Strażacka 5. 07-100 Węgrów / 19.00
12.7.2020 Koncert Papieski. Parafia rzymskokatolicka Narodzenia NMP Armii Krajowej 4, 07-311 Wąsewo / 12.30
12.7.2020 Koncert Papieski. Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie – Kolegiata – ul. Staszica 11, 08-400 Garwolin / 19.00
19.7.2020 Koncert Papieski. Osmolin, kościół pw. św. Marcina / 11.30
19.7.2020 Koncert Papieski. Płock, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP / 19.00
26.7.2020 Koncert Papieski. Białobrzegi kościół pw. św. Trójcy / 12.15
26.7.2020 Nadzieja dla Świata. Modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa. Wolbórz, Kolegiata pw. św. Mikołaja / 19.00
2.8.2020 Nadzieja dla Świata. Modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa. Stromiec, Ołtarz przy kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej / 11.30
2.8.2020 Koncert Papieski. Święty Jan Paweł II i Sługa Boża Matka Gruszczyńska. Wołam do Ciebie Człowieku. Kozienice, kościół pw. św. Krzyża /19.00

6.9.2020 Koncert Kozienice. Bitwa Warszawska-Cud nad Wisłą 1920. J Zelnik, M Miecznikowski, R Grudzień, P Gocałek, K Lizak

20.9.2020 Koncert Sieradz. W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II A Węgorzewska, M Miecznikowski, R Grudzień, klasztor Sióstr Urszulanek

21.09.2020 Koncert Papieski Zelów. M Miecznikowski, R Grudzień / kościół MB Częstochowskiej

23.09.2020 Koncert Jędrzejów. Pory Roku A Vivaldiego. P Sadowski, R Grudzień, Zespół Telemanna / klasztor Cystersów / godz.19.30

27.09.2020 Koncert Radom. Pamięci O.Huberta Czumy SJ. R Grudzień recital organowy/ klasztor Jezuitów / godz.17.30

29.09.2020 Koncert Papieski Lipsko. Alicja Węgorzewska, A Węgorzeska, M Miecznikowski, R Grudzień / kościół pw. św. Trójcy / godz.18.30

04.10.2020  Koncert Papieski Starachowice. Jan Paweł II Papież Przebaczenia Alicja Węgorzewska, M Miecznikowski, R Grudzień, Anna Drela/ kościół MB Nieustajacej Pomocy / godz.19.00

 

2020. Rok Świętego Jana Pawła II.- projekt autorski Roberta Grudnia

Obchodzimy w tym roku stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu”.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem +Solidarności+, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy w uchwale Sejmu RP.

W uchwale podkreślono, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. „Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy”.

„Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy +brzemię+ dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas” – głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako „papież rodziny”. „Nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości” – zaakcentowano.

„Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 r. przeżył zamach na swoje życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych. 2 kwietnia 2005 r. z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba. Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – dodano w uchwale.

Zapraszamy serdecznie na wydarzenia, które będą się odbywały w roku Św. Jana Pawła II. Koncerty, spektakle oraz uroczyste msze święte .

Zapraszam

Robert Grudzień

„Zrozumieć Niepodległą” – ogólnopolski projekt autorski www.grudzien.pl

cdn

Zapraszamy serdecznie na koncerty, spektakle, festiwale, wykłady oraz rajdy
które bedą organizowane z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2386720,100-rocznica-urodzin-papieza-Polaka-Senat-ustanowil-rok-2020-Rokiem-Swietego-Jana-Pawla-II

 


Wróć