2021 Rok Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Robert Grudzień projekt autorski www.grudzien.pl

kard-Stefan-Wyszynski-1-696x464
Koncerty, festiwale, spektakle, wykłady. Projekt autorski Roberta Grudnia www.grudzien.pl
 
2021. Rok Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego
Inauguracja ogólnopolskiego projektu Roberta Grudnia
„Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi” – ks. kard. Stefan Wyszyński
06.06.2021, Iłów, kościół MB Królowej Polski. 55 Rocznica wizyty ks. kard. Wyszyńskiego w Iłowie/ godz.18.00
07.06.2021, Łochów Rok Norwida z muzyką Chopina/ godz.12.00
09.06.2021, Lublin Inauguracja festiwalu Lublin-Czuby/ godz.19.00
13.06.2021, Stromiec kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Jubileusz ks. Bogdana Rosiewicza / godz.12.00
17.06.2021, Radom, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Urodziny prof. Lecha Kaczyńskiego / godz.18.00
20.06.2021, Stromiec, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Urodziny gen. Ryszarda Kuklińskiego / godz.12.00
26.06.2021, Gorzyce, kościół pw św Franciszka Salezego i św Andrzeja Boboli /godz.18.00
04.09.2021, Wrociszew,  kościół pw. św. Małgorzaty. Finał projektu Roberta Grudnia „Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi” – ks. kard. Stefan Wyszyński / godz.10.30
cdn

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że przyszły rok będzie Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 27 listopada. W 2021 roku przypadają dwie ważne daty związane z kard. Wyszyńskim – to 120. rocznica jego urodzin i 40. rocznica śmierci. Ponadto wszyscy Polacy oczekują na beatyfikację Prymasa, która z racji epidemii nie mogła mieć miejsca w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli 7 czerwca.
Inicjatorem tej uchwały był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński był w latach 1960-1981 Wielkim Kanclerzem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w 1999 roku w uniwersytet jego imienia. Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, 10 września, senat uczelni przyjął uchwałę, a następnie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przekazał ją na ręce marszałków Sejmu i Senatu.
“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego” – głosi uchwała przyjęta przez posłów 27 listopada.
Dokument podkreśla zaangażowanie Prymasa Tysiąclecia “nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe swobody i wolności obywatelskie”. Zwrócono także uwagę, że “swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności”.
Jak czytamy w uchwale, “Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał »Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce«”.
Uchwałę o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem kard. Wyszyńskiego przyjęto zdecydowaną większością głosów.

Wróć