16.3.2024 Stromiec Dom Kultury – inauguracja

16.3.2024 Stromiec, otwarcie nowego domu kultury

Koncert Roberta Grudnia honorowego obywatela Stromca

Tytuł programu „Od Stromca do Nowego Jorku – fujarka, akordeon, harmonijka, organy, fortepian, kompozycja”. Gościnnie wybitna wokalistka i aktorka Olga Bończyk.

Organizator Wójt Gminy Stromiec

Robert Grudzień przygotowuje szczególny program artystyczny „Od Stromca do Nowego Jorku” do wykonania podczas koncertu w Stromcu na otwarcie Domu Kultury. W wykonywanych kompozycjach nawiąże do pierwszych dzwięków wykonywanych na fujarce u babci. Opowie o swojej przygodzie z muzyką która zaczęła się właśnie na ternie gminy Stromiec podczas wakacji jako dziecko. Tu właśnie się wszystko zaczęło, była fujarka strugana u dziadków w lesie na Pokrzywnie, później akordeon, pierwsze próby aby zagrać na organach w stromieckim kościele. Później ognisko artystyczne i szkoła muzyczna w Radomiu, czyli balet i fortepian. Następnie studia w Polsce, Niemczech, Francji i Austrii.

16 marca 2024 roku Robert Grudzień wykona m.in. Walc Stromiecki oparty na melodii przekazanej przez mamę Zofię oraz babcię Mariannę a także tango wykonywane przez artystę na całym świecie.

Koncert odbędzie w rodzinnych stronach muzyka – gmina Stromiec

Robert Grudzień koncertuje często oraz organizuje wydarzenia artystyczne w powiecie białobrzeskim, gminie –  parafii Stromiec. Wydarzenia mają szczególny charakter z racji korzeni rodzinnych Roberta Grudnia. Ojciec – Zygmunt pochodził ze Starej Wsi, mama Zofia z Trynkosów, urodziła się w Niedabylu. Stara Wieś i Niedabyl to także rodzinne miejscowości Dionizego Czachowskiego, jednego  z najwybitniejszych dowódców w Powstaniu Styczniowym. Według lokalnej legendy, w okolicach tych bywała Justyna z Krzyżanowskich Chopinowa z kilkuletnim synem Fryderykiem, bliska kuzynka Joanny z Krzyżanowskich Czachowskiej, matki Dionizego Czachowskiego. Te opowieści inspirowały też profesjonalnych badaczy regionu. Zajmowali się nimi wybitni genealodzy Piotr Mysłakowski i Andrzej Sikorski oraz ks. Stanisław Makarewicz, pisząc o parafii w Stromcu.  Te lokalne tradycje patriotyczne obok wydarzeń Radomskiego Czerwca’ 76, miały znaczący wpływ na ukształtowanie światopoglądu i postaw życiowych Roberta Grudnia. Od najmłodszych lat ulegał urokowi stromieckich opowieści. – Już jako kilkuletni chłopiec znałem z radia muzykę Chopina. Babcia opowiadała mi o jego związkach z naszą okolicą. Miałem może z pięć lat kiedy bardzo, tak jak często mały Fryderyk, chciałem zagrać na organach. Kiedyś po mszy uprosiłem mamę, żeby zapytała o to organistę. Ten nie zgodził się  tłumacząc, że jestem za mały. Po powrocie do domu dziadków (trzy i pół kilometra piechotą) babcia powiedziała, że gdyby ona była na tej mszy to wnuczek zagrałby na organach, bo należało poprosić księdza proboszcza – wspomina Robert Grudzień.

Rodzinne okolice miały także wpływ na zainteresowanie muzyką. – Mama i babcia często śpiewały. Tu, w stromieckich lasach, łąkach i polach wszystko przesycone jest dźwiękami – dodaje artysta. Faktem jest, że muzyk wielokrotnie grał na stromieckich organach. Chwalił ich dźwięk i akustykę kościoła, a także wrażliwość tutejszych parafian, którzy chętnie słuchają koncertów. Współpraca z parafią trwa od ponad 34 lat. W tym czasie w stromieckim kościele wystąpili wspólnie z Robertem Grudniem: m.in.: Alicja Wegorzewska, Wiesław Ochman, Bogusław Morka, Anna Romantowska, Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik, Włodzimierz Matuszak, Konstanty Andrzej Kulka, Jolanta Bobras, Chór Politechniki Radomskiej pod dyrekcją Ryszarda Balmowskiego, Georgij Agratina. Robert Grudzień w Stromcu promował swoje płyty, a w 2010 roku poświęconym Fryderykowi Chopinowi z okolicznościowym programem gościł w miejscowej szkole.

Koncerty festiwalowe odbywają się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki

Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa. Od 1990 roku wydarzenia artystyczne organizowane przez Roberta Grudnia odbywały się przy współpracy  z miejscową szkołą, biblioteką, parafią, Urzędem Gminy, Nadleśnictwem Dobieszyn  i Stowarzyszeniem Stromiecczyzna. Działacze tych organizacji i instytucji wystąpili o specjalny grant w konkursie „Działaj lokalnie”. Projekt nosił tytuł „Nasz sławny organista”. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie koncertu 31 lipca 2012 roku w kościele p.w. św. Jana w Stromcu. Obok jubilata wystąpiła znana aktorka Anna Romantowska. Były dyplomy, kwiaty, podziękowania i życzenia dalszych lat pracy artystycznej. Robertowi Grudniowi gratulowali m. in. ks. Marek Janas, proboszcz miejscowej parafii, oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych  i kulturalnych. Krzysztof Stykowski, wójt gminy nie tylko składał życzenia, ale także dziękował za promocję gminy poprzez dokonania artystyczne.

W ramach jubileuszu została zorganizowana również wystawa jubileuszowa w Bibliotece w Stromcu.

 – Pan Robert nie tylko przyznaje się do nas i chętnie odwiedza swoje okolice, ale też pomaga nam promować naszą gminę – twierdzi Elżbieta Wiatrak, dyrektor biblioteki. 

Robert Grudzień otwarcie mówi o swoim przywiązaniu do rodzinnych tradycji i okolic. Podkreśla malowniczość tych stron. Uroki okolic doceniają letnicy i turyści chętnie kupując działki letniskowe nad Pilicą, zwłaszcza w rejonie Białej Góry. – Mój ojciec zawsze powtarzał, że najważniejszy jest Stromiec. Chciałbym jeszcze bardziej wypromować te strony, a przede wszystkim pokazać wybitne postacie, które z tym wspaniałym zakątkiem były i są związane – mawia.

W 2013 roku Robert Grudzień otrzymał tytuł „Honorowy obywatel Stromca”

W 2013-2014 roku w 150 rocznicę Powstania Styczniowego zorganizował urodziny płk. Dionizego Czachowskiego w Niedabylu.. 

W 2014 roku Robert Grudzień zainicjował w Stromcu „Urodziny gen. Ryszarda Kuklińskiego”

W 2020 – 2021 roku Robert Grudzień zorganizował występ artystyczny z udziałem Alicji Węgorzewskiej, Macieja Miecznikowskiego, Bogdana Kierejszy podczas odpustu Matki Boskiej Śnieżnej z zapewnieniem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej o modlitwie  Papieża Franciszka o ustanie pandemii Covid-19.

Muzyka video

ROBERT GRUDZIEŃ WALC STROMIECKI
https://www.youtube.com/watch?v=sM_rUfLcFkI

ROBERT GRUDZIEŃ PRELUDIUM

https://www.youtube.com/watch?v=ch2yuXocmNk

ROBERT GRUDZIEŃ FANTAZJA NA TRIO ORGANY TRĄBKA MEZZOSOPRAN LUBLIN CHOPIN 2010
https://www.youtube.com/watch?v=BdwPl8nFr-c


Wróć