25.6.2024 Konkurs Recytatorski „Poezja muzyką Roberta Grudnia inspirowana” Polska 2024

Zapraszamy
Centrum Aktywności Seniorów
RADOM 25 CZERWCA 2024
 
KONKURS POETYCKI DLA SENIORÓW MIASTA RADOMIA
oraz KONCERT ROBERTA GRUDNIA
 
Tytuł konkursu
„Poezja muzyką Roberta Grudnia inspirowana”
w oparciu o wiersze następujących twórców:
Izabella Mosańska–Surma, Zofia Falkiewicz, Anna Łęcka, Jadwiga Wodzyńska-Bujak, Grażyna Cieślik, Wanda Zielińska, Nina Ślifirczyk, Adrian Szary, Czesław Banaszczyk,
Andrzej Mędrzycki, Stanisław Borecki
 
18.6.2024, godz.14.00 Konkurs godz.16.00 Galowy koncert laureatów
 
Organizator-biuro informacyjne:
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW
RADOM, UL. TRAUGUTTA 31/33
tel: 502 277 898 e-mail: jakubczykdps@wp.pl
 
2024 Rok poezji muzyką Roberta Grudnia inspirowanej www.grudzien.pl t.601 306 483
 
JURY KONKURSU: Izabella Mosańska–Surma, Zofia Falkiewicz, Adrian Szary, Czesław Banaszczyk, Andrzej Mędrzycki, Robert Grudzień
=========================================================================
25.6.2024  RADOM
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO DLA SENIORÓW MIASTA RADOMIA
„Poezja muzyką Roberta Grudnia inspirowana”
 
Organizatorem konkursu jest
Centrum Aktywności Seniorów, Radom, ul. Traugutta 31/33
 
Temat przewodni konkursu to słowa:  
Robert Grudzień „Żyjący sztuką, żyjący miłością” z wiersza Adriana Szarego

1.Cele konkursu:
· rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji  inspirowanej muzyką Roberta Grudnia oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
· kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
· odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
· promowanie talentów recytatorskich,
· wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
· popularyzacja literatury pięknej,
· recytacja na pamięć lub czytając  z kartki – liczy się przekaz artystyczno-aktorski
· istnieje możliwość recytacji poezji do muzyki Roberta Grudnia
 
2.Warunki uczestnictwa
Konkurs poetycki  „Poezja muzyką Roberta Grudnia inspirowana”
 adresowany jest do wszystkich seniorów miasta Radomia
 
3.Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z jednego etapu:
· wszyscy chętni seniorzy maksymalnie 30 osób przygotowują wybrany tekst poetycki z „tomiku Roberta Grudnia”, który deklamują na forum
Centrum Aktywności Seniorów w Radomiu.
Komisja wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje utworów i
kwalifikuje do koncertu galowego.
Istnieje możliwość przyznania przez komisję nagrody Ex aequo  lub wyróżnień.
Laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
Komisja konkursowa złożona jest z przedstawiciela Centrum Aktywności Seniorów oraz wybranych poetów którzy napisali wiersze do tomiku.
Skład komisji ustala przewodniczący konkursu Robert Grudzień.

4.Kryteria oceny recytacji:
· wybór utworu z tomiku „Poezja muzyką Roberta Grudnia inspirowana”
· trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
· ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

5.Termin konkursu
25 czerwca 2024 r., godz.14.00 –  Konkurs recytacji,
                                   godz.16.00 Koncert galowy z udziałem laureatów
 
Konkurs zakończy wspólny koncert Roberta Grudnia – artysty muzyka-kompozytora oraz laureatów konkursu recytatorskiego.
 
Zapraszamy
Organizator – biuro informacyjne: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW
RADOM, UL. TRAUGUTTA 31/33  tel: 502 277 898  e-mail: jakubczykdps@wp.pl
2024 Rok poezji muzyką Roberta Grudnia inspirowanej www.grudzien.pl t.601 306 483
 
 
/ILOŚC UCZESTNIKÓW W KONKURSIE JEST OGRANICZONA,
MAKSYMALNIE 30 OSÓB.
LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA NA ADRES
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW RADOM, UL. TRAUGUTTA 31/33,
tel: 502 277 898
e-mail: jakubczykdps@wp.pl

Wróć