Domaniewice

08.09.2008, godz.20.00 

Domaniewice Kaplica Narodzenia NMP, Sanktuarium MB Pocieszycielki strapionych

KONCERT ODPUSTOWY
Sylwia Strugińska – sopran
www.grudzien.pl/index.php?dzial=Festiwale&poddzial=zARTYSCI&podpoddzial=Struginska%20Sylwia&id=334
Robert Grudzień – organy
w programie: muzyka dawna /prezentacja instrumentu/ oraz Ave Maria w muzyce

 

Informacja o organach:
źródło
www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=8

 

Organy w kaplicy w Domaniewicach w formie zbliżonej do teraźniejszości powstały w 1795 roku. Instrument posiada złocony prospekt w kształcie rozpostartych skrzydeł orła w koronie. Jest to unikat w skali światowej. Dokumenty parafialne wskazują, że już w 1759 roku istniał tu siedmiogłosowy instrument.

 

Jego obecny kształt brzmieniowy ma niewiele wspólnego z formą pierwotną. Skromna dyspozycja pozwala przede wszystkim na wykonywanie dawnej muzyki. Staraniem powstałego w 1994 r. Komitetu Konserwacji i Odbudowy Organów „Orzeł” organy zostały poddane pracom konserwatorskim i renowacyjnym wykonanym przez firmę Zych – Zakłady Organowe.

 

Kolejność głosów w dyspozycji oryginalna.  

 

DYSPOZYCJA ORGANÓW 
Regał 8′
Cymbel 2x
Sedecyma 1′
Kwinta 1 1/3′
Flet kryty 4′
Oktawa 2′
Bourdon 8′
Pryncypał 4′