Stromiec

STROMIEC INFO

 

Niedabyl miejsce urodzenia Dionizego Czachowskiego

 

www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl

www.powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=n24

 

Stromiec Mogiła Powstańców1863

 

Szkoła i tablica Dionizego Czachowskiego

http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=s23

 

Stromiec Szkoły

 

http://www.stromiec.com/szkoly-historia.htm

http://pl.shvoong.com/law-and-politics/1655450-kukli%C5%84ski-misja-polski/

 

NIEDABYL

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedabyl

 

STROMIEC

 

Pierwsze wzmianki o leśnej osadzie Stromiec (Strumiec) pochodzą z XIII w. Początkowo Stromiec był jedynie administracyjnym ośrodkiem okalającej go puszczy. Z czasem stał się siedzibą starostwa niegrodowego (były to więc dobra królewskie, zarządzane przez starostę, az do 1359 r.). Według ksiąg sądowych ziemi czerskiej w 1242 r. utworzono tu parafię, natomiast w 1359 Kazimierz Wielki przekazał księciu Ziemowitowi ziemie, w skład których wchodził obszar dzisiejszej gminy Stromiec.

 

Lata płynęły, Stromiec stopniowo się rozwijał. Spokój został przerwany przez wojnę ze szwedami. W drodze na południe zatrzymał się tu sam Karol Gustaw. Nie przyniosło to nic dobrego. wkrótce, w roku 1656 wieś spłonęła, kościół został zburzony. Pomimo tak wielkiej tragedii osada powoli wracała do życia. W roku 1683, kiedy Jan III Sobieski wyruszał pod Wiedeń, wśród jego wojska nie zabrakło też i żołnieży ze Stromca. Wrócili potem pełni chwały, a ludność ich poważała. W tym okresie powstała szkółka parafialna, a w 1695 r. zbudowano nowy kościół. Rok później założony został parafialny szpitalik, bedący jednocześnie domem dla biednych i bezdomnych.

 

Obecnie nad Stromcem wznosi się wieża murowanego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela – wzniesionego w latach 1900 – 1905, a w pobiżu jest również zabytkowy cmentarz. W/w neogotycki kościół parafialny został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

 

http://www.stromiec.com/

http://www.ugstromiec.pl/

 

Historia Dionizego Czachowskiego
piątek, 25 lutego 2011 09:05
http://bukowno-kozlow.net/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=119