Artyści

Ks.Krzysztof Ołdakowski – Jezuita, duszpasterz.

 W zakonie od 26 sierpnia 1980 r., święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1987 r. Szef Redakcji Programów Katolickich w Polskim Radiu (lata 1989-91 i 1994-97), wieloletni współpracownik i dyrektor redakcji programów katolickich w TVP (1997- 2003),  rektor Kolegium Księży Jezuitów „Bobolanum” w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS-Polska. Opiekun duchowy Grupy Odnowy w Duchu Świętym „Maria”. Od kilku lat ojciec Krzysztof Ołdakowski odprawia msze święte o uzdrowienie w warszawskim kościele Jezuitów.

 

MARCELINA KIMONTT-JACYNOWA http://www.pogon.lt/328/czas.html
———————————————————-
Kajetan Mochtak, wybitny polski pianista i pedagog. Urodził się w Warszawie 8 sierpnia 1923 roku i tam też zmarł 19 lutego 1991 roku. Kształcił się w Konserwatorium Warszawskim w klasie prof. Marceliny Kimontt-Jacynowej. Dysponował ogromnym talentem, opanował po mistrzowsku wirtuozowską technikę pianistyczną, zaś jego grę cechowała głębia oraz bogactwo dynamiki i kolorystyki brzmieniowej, a przede wszystkim wielka siła ekspresji. Z różnych powodów nie otrzymał nigdy dyplomu ukończenia wyższej uczelni muzycznej. Odniósł wielkie sukcesy w zakresie pedagogiki pianistycznej i organowej i w  tym zakresie  posiadł gruntowną wiedzę teoretyczną poprzez wnikliwe studiowanie bogatej literatury przedmiotu. W 1960 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki skierowało go do pracy w Wietnamie, gdzie przygotował do pracy kadrę nauczycieli fortepianu o wysokich kwalifikacjach, a wśród nich m.in. Thai-Ti Lien, matkę i pierwszą nauczycielkę Dang Thai-Sona -laureata I nagrody X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1980), czym zaskarbił sobie głębokie uznanie, wdzięczność i otrzymał wysokie odznaczenie wietnamskie.
Był uwielbianym przez uczniów profesorem Szkoły Muzycznej II st. przy ul. Miodowej w Warszawie. Do jego uczniów spotykających się z Mistrzem na lekcjach prywatnych  zaliczyć należy plejadę młodych, koncertujących już wirtuozów oraz późniejszych znakomitych pedagogów – m.in. byli to Marek Toporowski, Tomasz Adam Nowak, Przemysław Kata, Robert Grudzień, Krzysztof  i Grażyna Rynkiewiczowie i wielu innych.
Kajetan Mochtak wywarł niezwykły, niemożliwy do przecenienia wpływ na rozwój polskiej pianistyki II poł. dwudziestego wieku. Z wielką wdzięcznością wspominają go zarówno pianiści i organiści koncertujący na wielu estradach świata i Polski,  jak też ci muzycy, którzy poświęcili swe życie pracy pedagogicznej, uzyskując znakomite efekty w tym zakresie.