2006.11.25 Radom Irmina Trynkos

Biografia Irmina Trynkos

 

urodziła się 1 stycznia 1984r. w Radomiu. W wieku 6 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Już w roku 1992 otrzymała Pochwałę na Konkursie Skrzypcowym im. G. Bacewicz. Studiowała pod kierunkiem  tak znamienitych profesorów jak Nina Minko, Martin Mumelter czy Dona Lee Croft. W lipcu 2005, w ciągu zaledwie dwóch lat, ukończyła 4-letni program Akademii Muzycznej „Mozarteum” w Salzburgu. Tam też otrzymała stypendia od Akademii Muzycznej  „Mozarteum” oraz od Fundacji Amerykańskiej „Arcana” i Fundacji „Hebel” dla wyjątkowo uzdolnionych młodych muzyków.

 

Już na początku drugiego roku studiów w Salzburgu tj. w grudniu 2004 zdała egzamin wstępny ze znakomitymi wynikami do Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie na studia podyplomowe na kierunku skrzypiec, gdzie studiuje od września 2005

 

Irmina jest finalistką Konkursu Muzyki XX wieku – Radziejowice 2001, a także laureatką II nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Palermo we Włoszech 2006.

 

Uczestniczy również w wielu kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Pracowała z profesorami światowej sławy jak: Edward Grach, Nam Yun Kim, Konstanty Kulka, Krzysztof Węgrzyn, Wanda Wiłkomirska, etc.

 

Irmina dużo koncertuje oraz bierze czynny udział w życiu kulturalnym Polonii za granicą. Najbliższe koncerty obejmują także sławny ST. Martin in the Fields w Londynie.

 

Od sierpnia 2006 Irmina jest również studentką w USC Thornton School of Music, Los Angeles/ USA w klasie mistrzowskiej Prof. M. Chalifour’a, gdzie otrzymała pełne stypendium na pokrycie kosztów studiów dla najbardziej uzdolnionych muzyków.

 

Biography Irmina Trynkos

 

was born o­n 1st January 1984 in Poland. At the age of six she began to play the violin. Already in 1992 she received Honorable Mention at the Violin Competition named after G. Bacewicz. She studied with such eminent professors as Nina Minko, Martin Mumleter and Dona Lee Croft. In July 2005, just after 2 years, she graduated from University of Music and Fine Arts „Mozarteum” Salzburg in Austria  in the 4-years Bachelor Program for Violin/ Solo Performance. She was also awarded there scholarships from American Foundation „Arcana” and „Huebel” Foundation for especially gifted young musicians.

 

Already in the beginning of the second year in Salzburg, in December 2004, she passed the entrance examination with o­ne of the highest result to the Royal College of Music in London in the United Kingdom, where she studies from September 2005 o­n the Master Program – Violin/Solo Performance.

 

Irmina was a finalist o­n The 20th Century Music International Competition 2001, and a winner of the 2nd Prize o­n The International Violin Competition 2006 in Palermo/Italy.

 

She worked with teachers and coaches such as: Edward Grach, Nam Yum Kim, Konstanty Kulka, Krzysztof Węgrzyn, Wanda Wiłkomirska, etc.

 

Irmina performs a lot. She is taking part in Polonia cultural life abroad. Future concerts include also recital in St. Martin in the Fields in London.

 

From 2006 she is awarded a full scholarship for in Master Class with Prof. Martin Chalifour in USC Thornton School of Music.