2008.01.31Toruń Kolberger Herbert Grudzień

TORUŃ, DWÓR ARTUSA, RYNEK STAROMIEJSKI

Spektakl „Słowo Herberta”

 

Wykonawcy:

Krzysztof Kolberger – recytacja
Robert Grudzień – fortepian/organy

 

Scenariusz
Krzysztof Kolberger

 

Muzyka
utwory kompozytorów: Arvo Pärt, Johannes Brahms, Robert Grudzień, Slava Kowalinski

 

Producent spektaklu:
Robert Grudzień, asystent Piotr Spottek

 

Miejsce spektaklu;
sala z fortepianem lub kościół z organami

 

Scenariusz Krzysztof Kolberger,
Spektakl „Słowo Herberta”;

 

Próba opisu
O dwu nogach Pana Cogito

 

Życiorys
=
Matka
Mama
=
Babcia
=
Co robią nasi umarli
=
Pan od przyrody
=
Elegia na odejście pióra, obraz lampy
Pan Cogito szuka rady
=
Przesłanie Pana
=
Dałem słowo
Potęga smaku
=
Kalendarze Pana Cogito
=
Pan Cogito a długowieczność
=
Przeczucie eschatologiczne Pana Cogito
=
Dwa Brewiarze
=
Pożegnanie
=
Modlitwa Pana Cogito – podróżnika

 

Rok Zbigniew Herberta 2008

 

W 10. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.
Z Głębokim przekonaniem o wyjątkowej wartości literatury Zbigniewa Herberta, oddano w ten sposób hołd artyście, który twórczo nawiązując do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił. W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Dla wielu był pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. Zapisał najwspanialsze karty dwudziestowiecznych dziejów polskiego honoru. Był poetą, który z dumą pełną determinacji opowiadał o Polsce podbitej i poniżonej. Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, niewyidealizowaną, wymagającą od tych, którzy ją deklarują, nie tylko poświęcenia, ale i światłej krytyki, nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim pracy i odpowiedzialności. Jego twórczość stała się w latach 70. i 80. modlitwą pokolenia a „Pan Cogito” – przewodnikiem po trudnych czasach.
Herbert pisał językiem przejrzystego piękna, świadomego swej kruchości. Potrafił jednak słowa czułe i kruche wiązać w taki sposób, że stawały się twarde jak metal. Wprowadził do polszczyzny formułę – przykazanie – „Bądź wierny Idź”.

 

Zbigniew Herbert urodził się w 1924 r. we Lwowie, zm. w 1998 r. w Warszawie. Poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX w. Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Należy do najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy i najbardziej znanych za granicą.
Jako poeta debiutował w 1950 r., jednak pierwszą książkę poetycką (STRUNA ŚWIATŁA) wydał dopiero w 1956 roku.